Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zastępczego oddział w Łodzi 93-450 Łódź

ul. Ksawerowska 75a , NIP 7282175322 Regon 471681825 , Tel. 506548417, 502933171

 

KONTO BANKOWE: BANK POCZTOWE 18 1320 1449 2673 7036 2000 0001


 

Dopisanie podopiecznego do ubezpieczenia 

W celu dopisania dziecka do ubezpieczenna należy udać się do :

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (WOA)- Ubezpieczenia 

Adres: ul. Kilińskiego 102/102a, IV piętro, pok. 406

Tel: 42 632 40 34; 637 13 42, fax 42 632 41 30

Kierownik Wydziału - Agnieszka Wnuk

 

 lub napisać wiadomość mail na adres a.wnuk@mops.lodz.pl podając dane:

Imie i Nazwisko dziecka

pesel

data urodzenia

adres zamieszkania - zameldowania 

imiona i nazwiska rodziców

informacja o niepełnosprawnici

 oraz

Dane zgłaszającego:

Imię i Nazwisko

data urodzenia

pesel

adres zamieszkania - zameldowania

 

Odwiedziło Nas już osób, aktualnie gości online 


 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 2015