Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Zastępczego oddział w Łodzi 93-450 Łódź

ul. Ksawerowska 75a , NIP 7282175322 Regon 471681825 , Tel. 506548417, 502933171

 

KONTO BANKOWE: BANK POCZTOWE 18 1320 1449 2673 7036 2000 0001


 
O nas AktualnościStatutKontaktArchiwumDokumenty

WALNE ZEBRANIE !!!
 
Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na walne zebranie które odbędzie się 1 lutego w sobotę o godzinie 15,00 w Harcówce na ul. Piłsudskiego przy Liceum.
 
ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

NOWY ZARZĄD

Przewodnicząca: Małgorzata Matynia

Wiceprzewodnicząca: Lidia Wojciechowska

Sekretarz: Bożena Kaczanowska

Członek Zarządu : Beata Kubasiewicz

Członek Zarządu: Małgorzata Wilamek

 

Komisja Rewizyjna

Krystyna Ojrzyńska

Stanisław Piotrowski

Jerzy Siestrzeńcewicz - Kuczuk

 

----------------------------------------------------------

 

2 LUTY 2019 (sobota) GODZ. 15,00
WALNE ZEBRANIE !!!

Tam gdzie zwykle w Harcówce ul. Piłsudskiego 159 przy szkole.
Wszyscy są proszeni o przekazanie informacji innym członkom Stowarzyszenia którzy nie korzystają z internetu.

Obecność obowiązkowa! 
Obecny Zarząd kończy kadencję i odbędą się wybory

nowego Zarządu!!!
Serdecznie zapraszamy!!!

----------------------------------------------------

 

NOWE LOGO STOWARZYSZENIA

 

LIST OTWARTY Z PONOWNYM POPARCIEM DLA OBECNEGO DYREKTORA MOPS W ŁODZI Z KOMENTARZEM DO POSIEDZIENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Z DNIA 10 MAJA 2018 R.

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Łodzi już wielokrotnie wypowiadało się na temat reformy pieczy zastępczej w Łodzi. Zawsze pozytywnie z poparciem dla reform przeprowadzanych od czasu przejęcia stanowiska dyrektora Mops w Łodzi przez pana Piotra Rydzewskiego.

Już w naszym pierwszym liście otwartym ze stycznia br z poparciem dla pana dyrektora pisaliśmy o pozytywnych zmianach związanych z pieczą zastępczą i wdrażanych w życie.

Powtarzamy ponownie, uważamy, że po raz pierwszy w historii Łodzi stanowisko dyrektora MOPS objęła osoba kompetentna, empatyczna i doświadczona, która ma wizję naprawy źle działającego systemu.

Do tej pory apelowaliśmy i dzisiaj ponownie apelujemy do wszystkich o wgląd w całą byłą i obecną sytuację w pieczy zastępczej w sposób ludzki, ponad wszelkimi podziałami przede wszystkim ponad podziałami politycznymi.

W żadnych sprawach dziecko nie może być kartą przetargową dla kogokolwiek a już na pewno nie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne są działania tylko na rzecz dzieci i dla ich dobra a nie pracowników MOPS lub dyrektorów domów dziecka.

Każdy organizator pieczy zastępczej musi podjąć odpowiednie działania już dziś aby przygotować się do zmian ustawowych i wymogów jakie potrzebne są do odinstytucjonalizowania pieczy zastępczej.

Szokujące jest to, że to sami pracownicy MOPS, który jest Organizatorem Pieczy Zastępczej w Łodzi sprzeciwiają się tym zmianą.

Niestety to, co się wydarzyło 10 maja na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego budzi nasz niepokój. Podstawowym celem i zadaniem WRDS jest dialog.

To posiedzenie pokazało wszystkim, że taki twór, jakim jest WRDS takiego dialogu nie prowadzi.

- Po pierwsze wypowiadała się tylko jedna strona konfliktu.

Były to wypowiedzi, przez nasze środowisko nie do przyjęcia.

- Po drugie całe spotkanie było jedną wielką nagonką na dyr Rydzewskiego.

Została wygłoszona niesamowicie olbrzymia ilość informacji przetworzonych na potrzeby zbuntowanych pracowników Mops i dostosowanych do sytuacji, która obciążyłaby dyrektora ale nie tylko.

Przedstawiciele koordynatorów wypowiadali się o rodzinach zastępczych zawodowych mówiąc: (i tu cytujemy słowa starszej koordynator p. Agnieszki Głąbskiej)

"......dzieci dosłownie utyka się w rodzinach zastępczych, łamane są zasady umieszczania dzieci w rodzinach. Pan dyrektor wbrew procedurom zaczął powoływać zespoły odwoławcze a wszystko tylko po to aby podważać decyzje zespołu wydziału w celu utrzymania źle funkcjonujących rodzin...."

Powiedziane to było na tak szerokim forum generalizując wszystkie rodziny!!!!

I TO MÓWIĄ KOORDYNATORZY KTÓRZY MAJĄ NAS WSPIERAĆ!!!???

Po tym, co usłyszeliśmy czujemy się urażeni i bardzo zszokowani postawą doświadczonych pracowników Mops.

W tych wypowiedziach środowisko rodzin zastępczych przedstawiono jako dorobkiewiczów pochłaniających fortunę co miesiąc, żerujących na dzieciach i źle funkcjonujących!

Część pracowników Mops i część koordynatorów za naszymi plecami manipuluje nami dla swoich korzyści. Używają rodzin zastępczych żeby wybielić wcześniejszy Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ten przed objęciem stanowiska przez pana Rydzewskiego jako dyrektora.

To co było 10 maja na tym spotkaniu przeszło wszelkie wyobrażenie. Nie ma słów aby określić negatywne emocje jakie panowały wśród skarżącej strony MOPS i na pewno nie można powiedzieć że chodziło o dobro dziecka lecz ich stołki i intratne posadki.

Po tym zdarzeniu poddajemy w wątpliwość intencje i etykę niektórych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak po słowach koordynatora, który ma wspierać rodzinę a który linczuje i znieważa rodziny zastępcze będziemy mogli w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zaufania dalej pracować z naszymi koordynatorami (w imieniu których wypowiadała się przedstawicielka) na rzecz powierzonych nam dzieci???

Dla niektórych rodzin runął wizerunek osoby powołanej do pomagania innym, czyli koordynatora.

Jak dalej budować relacje partnerskie z koordynatorami Wydziały Wspierania,

Następnie, jest nie do przyjęcia taka miałkość i niskość ludzi, który na ustach mają hasło o dobro dziecka, ale tak naprawdę chronią własne interesy.

Stowarzyszenia wspiera rodziny, które zdecydowały się podjąć trud opieki i wychowania dzieci porzuconych, opuszczonych lub osieroconych.

Jak również podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich starań i działań dla dobra i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

Według naszej oceny oprócz większej części pracowników domów dziecka to związki zawodowe i niektórzy koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej generują konflikt.

Do tej pory rodzinna piecza zastępcza nie rozwijała się, rodzin nie przybywało, natomiast powiększała się liczba dzieci w pieczy zastępczej.

Nie było systemu wsparcia rodzin zastępczych. Ich liczba z roku na rok malała a liczba dzieci w domach dziecka rosła.

Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej który powstał w 2012 roku okazał się niewydolny. Wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze uwagi i zbywano nas i lekceważono.

Rodziny nie były odpowiednio wspierane i taktowane oraz często pozostawione same z problemami.

TAK BYŁO DO TEJ PORY !!

Zaczęło się zmieniać na lepsze dla rodzin zastępczych. Natomiast dla Wydziału Wpierania i jego pracowników zapowiadało się dużo więcej pracy i to zaczęło się nie podobać tzw „starym” pracownikom Wydziału.

Nareszcie dyrektor Rydzewski, podjął odpowiednie działania mające na celu naprawę tych wszystkich zaniedbań, które narosły i zakorzeniły się w strukturze i systemie MOPS.

I TO NIE PODOBA SIĘ OSOBOM, KTÓRE TAK KRZYCZAŁY NA POSIEDZENIU WRDS w dniu 10 maja.

Tu nie chodzi o nas tylko o dzieci, uważamy, że to osoby, które przez lata zaniedbywały system pieczy dzisiaj starają się aby powstrzymać te wszystkie zmiany i przywrócić dawny układ wygodny dla nich i niektórych pracowników MOPS.

Piszemy ponownie iż zarzuty i skargi na dyrektora Rydzewskiego traktujemy jako obrzydliwą walkę o stołki i zachowanie ciepłych posad oraz odwrócenie uwagi od swoich zaniedbań, które do tej pory pozostawały bez odpowiednich konsekwencji.

Rodziny po raz pierwszy poczuły się szanowane i wysłuchane i to nie podoba się niektórym koordynatorom, którzy przyzwyczajeni do potulności rodzin stracili na swojej władczości.

Liczymy na opamiętanie się tych, którzy przedkładają swój własny interes nad dobrem dzieci. Prosimy rzetelnie weryfikować informacje.

Apelujemy o powściągliwe oceny i mądre działanie na rzecz dobra dzieci i łódzkich rodzin zastępczych.

Nie wyobrażamy sobie, aby takiemu człowiekowi jak p. Piotr Rydzewski nie pozwolono na dokończenie zmian i ustabilizowanie sytuacji z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej w Łodzi.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego wnosi o

zakończenie całej sprawy poprzez umożliwienie dyrektorowi Rydzewskiemu całkowitej reformy pieczy zastępczej, bez straty czasu na działania związków zawodowych które wydawać się by mogło że działają przeciwko prawu i obowiązującym ustawom między innymi o ustawie o pieczy zastępczej ponieważ interes pracowników i związkowców przekładają ponad dobro dzieci umieszczonych w pieczy.

Ta cała sprawa postrzegana jest i nazwana jako konflikt, który polega na niezgodności i sprzeczności interesów.

W tej sprawie interesem wszystkich jest dobro dziecka więc nie ma konfliktu ale jest tylko bunt pracowników i nieetyczna walka o własne interesy czy to osobiste czy zawodowe.

Stowarzyszenie koresponduje również z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i dysponuje listem w którym jest wyrażone poparcie dla zmian w pieczy zastępczej w Łodzi.

Z jednej strony my rodziny zastępcze, jesteśmy ludźmi, którym wreszcie ktoś przywraca godność. Jesteśmy wreszcie wysłuchani i zrozumiani, wreszcie jest ktoś, kto rozumie dzieci, ktoś, kto nas odwiedza i dał nam swój numer telefonu a z drugiej strony jesteśmy szykanowani i oczerniani przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Z nadzieją na szybką poprawę sytuacji

Zarząd Stowarzyszenia

Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Łodzi Łódź dnia 14/05/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcie użytkownika Katarzyna Malinowska.

Czas na konkrety bo obietnice już były...minął rok a ustawa nadal pomija to co istotne .
LIST OTWARTY DO PANI MINISTER ELŻBIETY RAFALSKIEJ :


Szanowana Pani Minister Elżbieta Rafalska !

Informacje zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa w dniu 16 kwietnia 2018 r. sprawiły, że my jako rodzice zastępczy pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw przeciwko kierunkom zmian proponowanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

My rodzice zastępczy powinniśmy być w sposób partnerski traktowani przez Państwo a to z uwagi na fakt, że wykonujemy ciążący na władzach publicznych a wynikający z art. 72 ust 2 Konstytucji RP obowiązek związany z zapewnieniem dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej tejże opieki i wychowania.

Tymczasem niezależnie od tego czy funkcje swą wypełniamy zawodowo czy też niezawodowo nie cieszymy się prestiżem społecznym, nie jesteśmy w sposób partnerski traktowani przez samorządy powiatowe, a władze centralne nie traktują nas z należytym szacunkiem i nie wsłuchują się w nasz głos.

Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. pomimo zapisu ustawowego nie gwarantuje tym spośród nas, którzy chcą zawodowo związać się z rodzicielstwem zastępczym takiego prawa, gdyż bezskutecznym jest prawo którego możliwość egzekwowania jest fikcyjna. Ustawodawca oddając całość organizacji rodzinnej pieczy zastępczej starostom nie zachował żadnych mechanizmów dyscyplinujących, by zapewnić nam swoim partnerom w opiece nad dziećmi możliwość skutecznej ochrony i dochodzenia swoich praw.

Oficjalna troska władz państwowych dotycząca spadającej liczby rodzin zastępczych nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w podejmowanych przez rząd działaniach ani proponowanych kierunkach zmian regulacji prawnych,

Jesteśmy jedyną grupą zawodową, którą stawia się pod pręgierzem opinii publicznej ilekroć zaczyna ona mówić o warunkach swej pracy i płacy. Ci spośród nas, którzy rodzicielstwem zastępczym zajmują się zawodowo chcieliby móc mówić o tym z wysoko podniesionym czołem. Tymczasem jesteśmy również jedyną grupą zawodową dla której ustawodawca przewidział możliwość zatrudnienia jedynie w formie tzw. umowy śmieciowej, która choć nosi ewidentne cechy umowy o pracę nigdy nią nie będzie. A wszystko dlatego, ż Państwo które rzekomo z tak wielką troską pochyla się nad pieczą zastępczą nie jest w stanie pomimo posiadanych kadr, specjalistów i naukowców stworzyć umowy na wzór np., menadżerskiej która byłaby podstawą naszego zatrudnienia.

Jesteśmy również jedyną grupą zawodową która z mocy ustawy nie może liczyć na żadną ochronę prawną wykonywanych przez siebie obowiązków, jak również zabezpieczenie godnej starości.

14 kwietnia 2018 r. Premier Morawiecki ogłosił propozycje by matki które urodziły 
i wychowały co najmniej czworo dzieci miały prawo do minimalnej emerytury, a co z matkami niezawodowymi zastępczymi? 
Czy niezawodowi rodzice zastępczy podejmujący trud wychowania i opieki nad dziećmi powierzonymi też będą mieli takie uprawnienie? 
A co z rodzicami zastępczymi wychowującymi dzieci niepełnosprawne, którzy dzisiaj nie mają uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, czy ich poświecenie nie podyktowane ani obowiązkiem alimentacyjnym ani moralnym nie zasługuje na szacunek?

Ustawodawca nadając obecny kształt organizacji systemu pieczy zastępczej zrzucił na barki samorządów powiatowych ciężar zorganizowania opieki nad dziećmi, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców, zaś z nas rodziców zastępczych uczynił bezwolnych niewolników układów powiatowych. 
Jako jedyna grupa, zarówno społeczna jak i zawodowa mamy z mocy ustawy ograniczoną możliwość kształtowania naszego życia. To starosta oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwi ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej mają prawo do swobodnego oceniania nas, decydowania o liczbie dzieci którymi możemy się zaopiekować, wyrażania zgody na przyjecie dziecka spoza powiatu.

Jesteśmy jedyną grupą zawodową która nie ma możliwości swobodnego wyboru pracodawcy, zaś formalne „dysponowanie ”dziećmi przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej powoduje, że dzieci nie trafiają do rodzin które wychowują poniżej trójki dzieci tylko dlatego by zablokować rodzinom drogę do zawodowstwa, lub uniemożliwić rodzinom zastępczym przyjęcie dzieci spoza powiatu.

My rodzice zastępczy jesteśmy również jedyną grupą zawodową, która wykonuje swoje obowiązki nawet wtedy gdy powiat nie przedłuży z nami umowy nie dlatego że źle ocenia naszą pracę ale dlatego, że niepłacenie pensji rodzinie zawodowej to oszczędność co najmniej 24.000 rocznie. Po co płacić za coś co można otrzymać za darmo? Trudno bowiem rozstać się z dziećmi w których opiekę i wychowanie włożyło się serce i siebie i które zrosły się z naszą rodziną.

Sygnalizowana w zarysach przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja nie rozwiązuje w żaden sposób bolączek zgłaszanych przez lata przez rodziny zastępcze takich jak:

• brak mechanizmów prawnych dyscyplinujących samorządy powiatowe do przestrzegania obowiązującego prawa, 
• rejonizacja przy umieszczania dzieci, 
• fakultatywność świadczeń, 
• wadliwe mechanizmy odwołań od oceny rodziny zastępczej,
• brak pełnego wglądu w dokumentacje zarówno dzieci powierzonych, jak i tą która dot. rodziny zastępczej,
• brak stabilności zatrudnienia, 
ale również nie niesie za sobą żadnych zmian dotyczących lepszego wsparcia dla już funkcjonujących rodzin zastępczych.

Propozycje dotyczące ukształtowania wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czy też przelewania części środków otrzymywanych na podstawie art. 80 ust 1 a to dalsze deprecjonowanie społeczne rodziców zastępczych.

Czy można bowiem mówić o szacunku dla rodziców zastępczych ze strony władz publicznych gdy ich praca jest wyceniana na poziomie wynagrodzenia minimalnego?

Nasza praca jest dla nas misją i powołaniem, ale też chcemy dzięki niej móc śmiało patrzeć w przyszłość. Otrzymana w przyszłości emerytura najprawdopodobniej sprawi, iż będziemy zmuszeni do korzystania z systemu pomocy społecznej i to budzi nasz usprawiedliwiony sprzeciw .

Czy można mówić o szacunku dla rodzin zastępczych gdy niejako za ich plecami forsowane są zmiany zmniejszające pomoc finansową Państwa w opiece nad dziećmi ? Czy świadczy to o traktowaniu partnera społecznego jakim jesteśmy z poważaniem i zaufaniem? 
Zgodnie z powołanym na wstępie art. 72 ust 2 Konstytucji RP dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych, a my rodzice zastępczy to konstytucyjne prawo dziecka do opieki realizujemy.
Dzieci nam powierzone to nie tylko sprawa ich rodziców biologicznych, gminy, powiatu czy rodziny zastępczej nasze dzieci to sprawa wagi państwowej i dlatego wzywamy do debaty z rodzicami zastępczymi.
#ogólnopolskiprotestrodzicówzastępczych

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego. Świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny! Wesołego zajączka, co po stole bryka. 
Smacznościami wypełnionymi, Świątecznego koszyka.
Smacznego jajka, mokrego dyngusa. 
Radości płynącej, ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil, spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną. 
Spokojnych Świąt Wielkanocnych 
życzy 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Zdjęcie użytkownika Gosia Matynia.

UWAGA UWAGA !!!
Wszystkim zapominalskim i roztargnionym przypominamy że termin wpłat składek członkowskich upływa z końcem marca.
Nie zapłacenie składki może skutkować zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.
W tym roku składkę ustalono na kwotę 120,- zł za rok 2018.
Przypominamy numer konta:
Numer konta: Bank Pocztowy 18 1320 1449 2673 7036 2000 0001
a tym co już zapłacili dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia

LIST OTWARTY Z POPARCIEM DLA OBECNEGO DYREKTORA MOPS W ŁODZI

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa wspiera rodziny, które zdecydowały się podjąć trud opieki i wychowania dzieci porzuconych, opuszczonych lub osieroconych.

Jak również podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich starań i działań dla dobra i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z zaistniałymi zmianami w MOPS w Łodzi informujemy wszystkie władze samorządowe, radnych miasta, inne organizacje pozarządowe, media i wszystkich zainteresowanych o naszym wielkim poparciu dla obecnego Pana Dyrektora MOPS Piotra Rydzewskiego i jego zmian związanych z pieczą zastępczą wdrażanych w życie.

Apelujemy o wgląd w całą byłą i obecną sytuację w pieczy zastępczej w sposób ludzki, ponad wszelkimi podziałami przede wszystkim ponad podziałami politycznymi.

W żadnych sprawach dziecko nie może być kartą przetargową dla kogokolwiek.

Ważne są działania tylko na rzecz dzieci i dla ich dobra a nie pracowników MOPS lub dyrektorów domów dziecka.

Według naszej oceny uważamy, że po raz pierwszy w historii Łodzi stanowisko dyrektora MOPS objęła osoba kompetentna, empatyczna i doświadczona, która ma plan działania i wizję naprawy źle działającego systemu.

Do tej pory rodzinna piecza zastępcza nie rozwijała się, rodzin nie przybywało, natomiast powiększała się liczba dzieci w pieczy zastępczej.

Nie było systemu wsparcia rodzin zastępczych. Ich liczba z roku na rok malała a liczba dzieci w domach dziecka rosła.

Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej który powstał w 2012 roku okazał się niewydolny. Wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze uwagi i zbywano nas i lekceważono.

Rodziny nie były odpowiednio wspierane i taktowane oraz często pozostawione same z problemami.

Do niedawna głośna była sprawa przepełnionego Domu Małego Dziecka w Łodzi.

Oprócz dziennikarzy nikt nie reagował na taką sytuację. Przez lata był to dla nas ogromny ból, że ta placówka nie jest wygaszana, byliśmy bezsilni.

Nareszcie jest kompetentna osoba, czyli dyrektor Rydzewski, który podjął odpowiednie działania mające na celu naprawę tych wszystkich zaniedbań, które narosły i zakorzeniły się w strukturze i systemie MOPS. Może to zbyt ostra ocena, ale ponieważ nie chodzi o nas tylko o dzieci, uważamy, że to osoby, które przez lata zaniedbywały system pieczy dzisiaj starają się aby powstrzymać te wszystkie zmiany i przywrócić dawny układ wygodny dla nich i niektórych pracowników MOPS.

Skargi traktujemy jako obrzydliwą walkę o stołki i zachowanie ciepłych posad oraz odwrócenie uwagi od swoich zaniedbań, które do tej pory pozostawały bez odpowiednich konsekwencji.

W całej tej sytuacji ofiarami są dzieci.

Będziemy głośno krzyczeć i apelować o wycofanie i unieważnienie skarg na obecnego p. dyrektora MOPS wpływających do władz miasta przez osoby, którym dbałość o dobro dziecka powinno być wpisane nie tylko w zakres obowiązków zawodowych, ale powinno, tak po ludzku też, leżeć na sercu. Uznajemy za niegodziwe i nieetyczne zachowanie skarżących się osób, które obecnie wykorzystują dzieci do osiągnięcia swoich celów.

Rodziny zastępcze po tak krótkim czasie działań nowego dyrektora p. Rydzewskiego, widzą już ogromne efekty i wymierną pomoc nie tylko rodzinom zastępczym ale przede wszystkim dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.

Rodziny po raz pierwszy poczuły się szanowane i wysłuchane a dzieci zauważono, jako małe bezbronne istoty, dla których to dorośli powinni być wsparciem – dorośli urzędnicy, a przede wszystkim władze i samorząd miasta Łodzi.

Obecna atmosfera zniesławiania Dyrektora i zawirowania wokół utrącania go nie służą nikomu.

W XXI wieku jest to hańba, aby robić przepychankę polityczną i przekładać decyzje partyjne nad dobro dzieci. Nie zgadzamy się na lekceważenie spraw społecznych i liczymy na opamiętanie się tych, którzy przedkładają swój własny interes nad dobrem dzieci, prosimy rzetelnie weryfikować informacje, raporty i sprawozdania z poprzednich lat. Apelujemy o powściągliwe oceny i mądre działanie na rzecz dobra łódzkich rodzin. Nie wyobrażamy sobie, aby takiemu człowiekowi jak p. Piotr Rydzewski nie pozwolono na dokończenie zmian i ustabilizowanie sytuacji z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej w Łodzi.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego wnosi o zaprzestanie działań mających na celu odwołanie p. Piotra Rydzewskiego, jako dyrektora MOPS w Łodzi i stworzenie warunków umożliwiających mu dalszą misję służby najsłabszym i potrzebującym w pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie dysponuje wieloma listami od rodzin zastępczych z poparciem dla obecnego dyrektora MOPS oraz jako załącznik dodaje konkretny opis zmian, jakie nastąpiły dzięki pozytywnym działaniom p. Rydzewskiego na przestrzeni tak krótkiego czasu.

Informujemy, że nasze domy są otwarte dla Was, Szanowni Włodarze Miasta. Zainteresujcie się wreszcie rodzicielstwem zastępczym, chętnie opowiemy o nas - opowiemy Wam jak uczymy dzieci gotować, sprzątać, jak spędzamy wolny czas, jak wspólnie robimy zakupy, uczymy dzieci jeździć na rowerze, na nartach, uczymy pływać, grać w szachy. Nie jesteśmy słupkami w budżecie miejskim, jesteśmy ludźmi, którym wreszcie ktoś przywraca godność. Jesteśmy wreszcie wysłuchani i zrozumiani, wreszcie jest ktoś, kto rozumie dzieci, ktoś, kto nas odwiedza i dał nam swój numer telefonu. Dajcie szansę dzieciom na godne dzieciństwo.

Z nadzieją na poprawę sytuacji

Zarząd Stowarzyszenia

Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Łodzi                                               Łódź dnia 26/01/2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Stowarzyszenia informuje o terminie corocznego walnego zebrania które odbędzie się

20 stycznia 2018 roku o godz. 16,00.

Miejsce zebrania : HARCÓWKA UL. PIŁSUDSKIEGO 159 ŁÓDŹ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Anioły z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...

życzy Zarząd Stowarzyszenia

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!!!

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zaprasza wszystkie łódzkie rodziny zawodowe na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną wyniki wypełnianej przez Państwa ankiety dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania Pieczy Zastępczej. Spotkanie będzie mało również charakter świąteczny. J

Termin: 13.12.2017 lub 14.12.2017  z początkiem grudnia skontaktuje się z Państwem telefonicznie pracownik MOPS i poprosi o dokonanie wyboru jednego z podanych terminów. 

Start: godzina 10:00

Miejsce: MOPS Łódź ul. Kilińskiego 102/102a w Łodzi, I piętro, sala konferencyjna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY        DO ZOBACZENIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje że w dniu 14 września o godz. 10,30 odbędzie się zebranie zawodowych rodzin zastępczych z nowym Panem Dyrektorem MOPS w sali obrad w Urzędzie Miasta na ul. Piotrkowskiej 104. Prosimy o punktualne przybycie.

_____________________________________________________________________

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  poszukuje kandydatów na zawodowych i niezawodowych rodziców zastępczych, rodziny specjalistyczne,

pogotowia opiekuńcze. 
MOPS gwarantuje cykliczne, cotygodniowe szkolenia, wsparcie specjalistów, pomoc medyczną i terapeutyczną dla dzieci. 
Jeśli szukacie pracy, która nie będzie lekka, ale przyniesie WAM mnóstwo satysfakcji to wyślijcie aż dwa mejle: rodziny.zastepcze@mops.lodz.pl, p.rydzewski@mops.lodz.pl lub zadzwońcie 506 980 979 
Jeden trafi bezpośrednio do dyrektora. 
Zachęcamy WAS, bo wierzymy, że Rodzina jest dla Dzieci, że każdy ma prawo do mamy, taty, miłości.

-----------------------------------------------------------

 

 

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi 

Teatr Lalek Arlekin w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w Łodzi zaprasza rodziny zastępcze na swoje niektóre przedstawienia dla dzieci według repertuaru . Cena biletu tylko dla Stowarzyszenia za symboliczne 1 zł.

Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące rezerwacji biletów pod numerem telefonu 506548417.

 


  


 

 

 

Odwiedziło Nas już osób, aktualnie gości online 


 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa 2015